Diensten

Naast een introductie en een visie is het natuurlijk van belang te delen wat Erfgoed & Zo voor u kan betekenen. De dienstverlening is opgedeeld in drie pijlers, te weten Creatie, Edutainment en Beleving. Hieronder worden deze geïntroduceerd. 

Creatie

Uit vuur geboren! Erfgoed & Zo maakt voor educatieve instellingen, musea en Levende Geschiedenis groepen getrouwe replica's van archeologische vondsten, zodat mensen de geschiedenis als het ware in handen kunnen houden. IJzeren voorwerpen worden gemaakt in de eigen smederij, aardwerk wordt door ons nauwgezet gevormd en op authentiek wijze gebakken. Ik nodig u uit eens in de portfolio naar de diverse mogelijkheden te kijken.

Naar Creatie

 

 yVw9q1517393585.jpg


Het smidvuur tijdens het maken van een Merovingische pijlpunt

Edutainment

Het verhaal centraal! Bij Edutainment, vermakelijk leren, draait het om het op een laagdrempelige manier overbrengen van kennis en vaardigheden. In de presentatie over Edutainment worden de achtergronden en mechanismen nader toegelicht. Neem even de tijd om te kijken of Edutainment ook voor uw museum of instelling een aansprekend instrument zou zijn.

Naar Edutainment

 

 PcPMo1517393309.jpg


Spelbord met voorwerpen en infobladen van het Archeo-spel "De Kist van Kees", gemaakt voor Archeologie Beleven!

Beleving

Het beleefbaar maken van de relicten uit ons militair verleden, of het nu gaat om onderdelen van de Romeinse rijksgrens de Limes of de Koude Oorlog, spreekt velen aan. Nederland is rijk bedeeld met militair erfgoed, maar veel is niet ontsloten en voor het grote publiek onbekend. Omdat onbekend onbemind maakt, zet Erfgoed & Zo zich in om gemeenten en ondernemers de verscholen kansen te helpen ontdekken en benutten.

Naar Beleving

 

 moF8X1517400140.jpg


Luchtwachttoren bij Fort St. Andries, foto Staatsbosbeheer