Over Erfgoed & Zo

Welkom bij Erfgoed & Zo,  mijn bedrijf. Ik ben Robert Wimmers, enthousiast en creatief ondernemer op het vlak van archeologie, cultureel erfgoed en educatie. Men omschrijft mij als een gedreven professional, die creativiteit koppelt aan een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
Mijn streven is steeds haalbare en maakbare oplossingen, zonder de bedrijfseconomische realiteitszin uit het oog te verliezen. Met enthousiasme weet ik anderen warm te krijgen voor een initiatief en nodig mensen uit met hun inbreng deelgenoot te worden. Een open, directe benadering helpt snel zicht te krijgen op kansen en bedreigingen. Het doel van de opdrachtgever staat centraal, met de adviseur in de rol van resultaatgerichte katalysator. Vanuit mijn educatieve achtergrond ga ik voor oplossingen die de doelgroep centraal stellen met het verhaal als verbindende factor. 

Als teamleider en senior adviseur Ruimtelijk Ontwikkeling & Recreatie was ik de afgelopen 15 jaar betrokken bij een breed scala aan projecten, variërend van procesmanagement bij ruimtelijke herbestemmingsprocessen tot recreatieve gebiedsontwikkeling, waarbij bezoekersbeleving, haalbaarheid en de financiële exploitatie mijn bijzondere belangstelling hadden en hebben. Daarnaast heb ik mij bekwaamd in ambachtelijke re-creatie van historische voorwerpen, als een middel om de daaraan gekoppelde verhalen bij jong en oud onder de aandacht te brengen en letterlijk tastbaar te maken.

Graag nodig ik u uit om de drie pijlers van Erfgoed & Zo te verkennen.
 PXf941516884309.jpg