Benen voorwerpen

Been komt door de millenia heen veel voor als materiaal, doch is vergankelijk en kwetsbaar. Uit het Neolithicum kennen we in Nederland al mooie speerpuntjes van jager-verzamelaars die langs de kust leefden. Tot in de vorige eeuw werden nog benen knopen gebruikt.
 inljC1516975480.jpg
Haarnaalden uit de Romeinse tijd gebaseerd op een vondst van een set van dergelijke naalden uit Keulen, Duitsland
 Hx1ti1516975512.jpg
Benen vishaken werden al in de steentijd gebruikt om vis mee te vangen. De vishaken hadden geen oog maar werden met een speciale knoop aan de lijn vastgezet. Kleine inkepingen zorgden ervoor dat de vishak stevig aan de lijn bleef zitten.
 aZB4G1516975516.jpg
Op de Maasvlakte zijn de afgelopen jaren een groot aantal Mesolithitisch speer- en/of harpoenpunten van been en gewei gevonden. De hier afgebeelde punten zijn gemaakt van been op basis van originelen in de collectie van het RMO in Leiden.
 AZszx1516975503.jpg
Deze mesheften uit de Romeinse periode werden gemaakt voor het archeo-spel Het Raadsel van de Raaf. Ze zijn kunstmatig verouderd met humuszuur en een kleipapje, zodat zij het uiterlijk van een bodemvondst verkregen.
 D85Hk1516975531.jpg
Benen naald uit de prehistorie. Het gat werd met een vuurstenen burijn geboord. Benen naalden zijn tot ver in de 18de eeuw in gebruik gebleven voor alle mogelijke soorten stikwerk. Omdat deze naald voor educatieve doeleinden wordt gebruikt, is gekozen voor een robuust exemplaar, maar er zijn veel dunnere en fijnere naalden bekend.
 O3u751516975521.jpg
Bijzondere dobbelstenen uit de Romeinse tijd. De talus heeft vier vlakken en werd op dezelfde manier gebruikt als een bikkel (middenvoetsbeentje schaap), het spel werd met zes dobbelstenen gespeeld, bedoeling was zo veel mogelijk stenen met dezelfde zijde boven te werpen.
 SyiLG1516975535.jpg
Met een vuurstenen vuurslag gevat in een stukje gewei en een stukje pyriet konden vonken worden geschrapt, waarmee met stukjes tonderzwam vuur kon worden gemaakt. Deze methode van vuur maken dateert uit de steentijd, pas in de ijzertijd werd de meer bekende vuurslag ontwikkeld.